Klachtenregeling Zelfgordijnenmaken.nl

Zelfgordijnenmaken besteed alle zorg aan de uitvoering van uw product. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het eindresultaat en wilt u hierover in contact treden met Zelfgordijnenmaken. Wij zullen daarom er alles aan doen om binnen de gegeven mogelijkheden uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Hieronder leest u op welke manier u in contact kunt treden met Zelfgordijnenmaken.
Als u niet tevreden bent over het geleverde product, als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van Zelfgordijnenmken, als u niet tevreden bent over de afhandeling van een aankoop via onze website, of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken aan de directie van Zelfgordijnenmaken.

Uiteraard is het mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen en uw klacht aan ons voor te leggen. In veel gevallen kan zo snel een voor beide partijen aanvaardbare oplossing gevonden worden. Wij zijn op werkdagen van  9:00-12:00 te bereiken op: tel.06-46352582

Ook is het mogelijk uw klacht schriftelijk bij ons in te dienen. 
U kunt dit via email doen, t.a.v. de Directie en naar het adres:
info@zelfgordijnenmaken.nl

Uiteraard is het ook mogelijk uw klacht schriftelijk in te sturen:
Zelfgordijnenmaken.nl, Volume 85, 1446WH Purmerend

Vermeld in uw correspondentie de volgende zaken: Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, email, eventueel ons ordernummer en/of de aankoopdatum indien van toepassing. 
Uw klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst, door Atelier De Bunker beantwoord. Als de verwerking van uw klacht een langere termijn vraagt wordt u hiervan door Zelfgordijnenmaken op de hoogte gebracht. Een klacht over een product, een dienst of de service van Zelfgordijnenmaken kunt u ook indienen bij Stichting Webshop Keurmerk. Gebruikt u hiervoor het klachtenformulier op de website van Stichting Keurmerk. De klacht wordt dan zowel naar Zelfgordijnenmaken als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. U kunt onze Algemene Voorwaarden raadplegen over de nadere invulling rond deze regeling.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (op maat gezaagd, geconfectioneerd of geknipt)

© 2011 - 2024 Zelf gordijnen maken | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel